matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 9. r

 

Spoznavanje okolja

Koledar, dnevi, meseci, prazniki

Travnik, polje, sadovnjak, gozd

Živali

Moja okolica, promet

Vreme

Zbirke nalog

 

Naravoslovje

Naravoslovje in tehnika (4. r.)

- človeško telo

- ostale vsebine

Naravoslovje in tehnika (5. r.)

Naravoslovje (6. r.)

Naravoslovje (7. r.)

- biološke vsebine

- kemijske vsebine

- fizikalne vsebine

 

Biologija

Rastline in živali

Človeško telo

 

Kolesarski izpit

 

 

 

 

Spoznavanje okolja - vreme

 

 

 

 

Dopolni stavke o vremenu

(naloga 1, naloga 2)