matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.


 

Glasovi in črke

Berem in pišem prve besede

Berem in pišem

 

Bogatim besedni zaklad

Razumem, kar berem

Neumetnostna besedila

Umetnostna besedila

 

Pravopis

Težke besede
Velika začetnica

 

Slovnica

Samostalnik, glagol, pridevnik
Predlog
Števnik

Povedi

 

Vaje za 6. do 9. razred

Zbirke nalog

Skladnja

Besedoslovje

Pravopis

 

Pravopisne vaje - velika začetnica

 

 

Spet začetnice!

Klikni na napačno zapisane začetnice in jih zapiši pravilno. V besedilu je 11 napak.

 

Iščem te, velika začetnica!

Poišči besedo, ki bi morala biti zapisana z veliko začetnico in klikni nanjo. V besedilu je 19 napak.

 

Maratonec Miha

Klikni na napačno zapisane velike začetnice. V besedilu je 18 napak.

 

Velika začetnica

Klikni na napačno zapisane velike začetnice. V besedilu je 27 napak.

 

Velika začetnica

Klikni na napačno zapisane velike začetnice. V besedilu je 17 napak.

 

Družina Pavliha

Klikni na napačno zapisane velike začetnice. V besedilu je 5 napak.

 

Obisk knjižnice

Klikni na napačno zapisane velike začetnice. V besedilu je 19 napak.

 

Obisk sestrične in bratranca

V besedilu ni nobene velike začetnice ...

 

Lastno in občno ime?

Vaja vsebuje 13 nalog.

 

Lastna in občna imena

Vaja vsebuje 20 nalog.