matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.


 

Glasovi in črke

Berem in pišem prve besede

Berem in pišem

 

Bogatim besedni zaklad

Razumem, kar berem

Neumetnostna besedila

Umetnostna besedila

 

Pravopis

Težke besede
Velika začetnica

 

Slovnica

Samostalnik, glagol, pridevnik
Predlog
Števnik

Povedi

 

Vaje za 6. do 9. razred

Zbirke nalog

Skladnja

Besedoslovje

Pravopis

 

Bogatim besedni zaklad