matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenčina

anglečina

 

  nemčina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   dru푕a

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 6. do 9. r.


 

Zbirke nalog

Oblikoslovje

Skladnja

Pravopis

Besedoslovje

Neumetnostna besedila

Knji푘vnost

 

Vaje za 1. do 5. razred

Zbirke nalog