matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

 

Wortschatz (besedišče)

Adjektive (pridevniki)

Begrüßungen (pozdravi)

Beschreibung der Person
(opis osebe)

Brief (pismo)

Datum (datum)

Dialog (dialog)

Essen und Trinken (hrana in pijača)

Familie (družina)

Farben (barve)

Hobby und Sport (hobi in šport)

Kleidung (oblačila)

Körperteile (deli telesa)

Möbel, Zimmer und Räume
(pohištvo, sobe in prostori)

Ordnungszahlen (vrstilni števniki)

Schulsachen (šolske potrebščine)

Tage, Monate, Jahreszeitene
(dnevi, meseci, letni časi)

Tiere (živali)

Uhrzeit (ura)

Verben (glagoli)

Verkehrsmittel (prevozna sredstva)

Wetter (vreme)

Zahlen od 1 do 20 (števila)

Zahlen od 1 do 100 (števila)

Zahlen od 1 do 1000 (števila)

 

Sammlungen (zbirke)

Das Zauberbuch 1

Das Zauberbuch 2

Das Zauberbuch 3

Prima plus 1

Wegweiser Neu 1

Wir 2

Wir 3

Vesela nemščina 1

Vesela nemščina 2

 

Sammlungen von Übungen
(zbirke vaj)

Nemščina 7 (i-učbenik)

Nemščina 8 (i-učbenik)

Nemščina 9 (i-učbenik)

Grammatik (slovnica)


 

Familie (družina)

 

 

Kako zapišeš črke ä, ö, ü?

1. Najprej zapišeš preglas.       +       

2. Nato zapišeš črko, ki potrebuje preglas.

Kako zapišeš ß?

          +   

 

 

1. Družinsko drevo

Klikni na vsako osebo, da izveš, kdo je. Nato jo prenesi na ustrezno mesto v družinskem drevesu.

 

2. Kdo je to?

Klikni na gumb Start in nato klikni še na osebo, da sliši, kdo je. Izmed danih besed izberi tisto, ki manjka v stavku.

 

3. Družinsko drevo

Klikni na vsako osebo, da izveš, kdo je. Nato zapiši, kar si slišal. Pravilnost svojih odgovorov preveriš s klikom na gumb Check.

 

 

5. Družina (ang - nem)

Na voljo je učenje z:
- učnimi karticami (tudi slušno)

- igrico, kjer moraš streljati na pravo besedo

- igrico Lingo Dingo
(Natipkati moraš besedo, predno pride do vrha zaslona. Napačne črke se ne zapišejo. Preglas v tej igrici napišeš tako, da pritisneš Shift in črko, ß pa Shift in črko B.)