matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 9. r

 

Spoznavanje okolja

Koledar, dnevi, meseci, prazniki

Travnik, polje, sadovnjak, gozd

Živali

Moja okolica, promet

Vreme

Zbirke nalog

 

Naravoslovje

Naravoslovje in tehnika (4. r.)

- človeško telo

- ostale vsebine

Naravoslovje in tehnika (5. r.)

Naravoslovje (6. r.)

Naravoslovje (7. r.)

- biološke vsebine

- kemijske vsebine

- fizikalne vsebine

- Naravoslovje 7 (i-učbenik)

 

Biologija

Rastline in živali

Človeško telo

 

Kolesarski izpit

 

 

 

 

Naravoslovje in tehnika za 4. razred

(človeško telo)

 

 

 

 

Človeško telo

Vaja vsebuje 13 strani nalog.