matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

  Vaje za 6. do 9. r.

 

Ulomki

Osnovni pojmi

Ulomki in dec. števila

Računske operacije z ulomki

Decimalna števila

Racionalna števila

Računam spretno

Potence, koreni

Procenti

Večkratniki in delitelji

Veččleniki

Linearna funkcija

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Koti

Obseg in ploščina

Štirikotnik

Trikotnik

Krog

Mešano

Površina in prostornina

Zanimive naloge za male in velike

Igre s števili

Logične igre

Preveri svoj spomin

Igre z liki in telesi

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 1. do 5. razred

 

Ulomki - osnovni pojmi

 

 

 

 

 | stran 1 | stran 2 | stran 3|stran 4|stran 5|stran 6| stran 7|

 

 

 

 

Navodilo velja za spodnjih 9 nalog

Pri vsakem ponovnem reševanju vaj, se naloge (računi) spremenijo. Med reševanjem in po končanem reševanju dobiš povratno informacijo o pravilnosti vpisane rešitve. Ko rešiš vse primere pri posamezni vaji, ti računalnik ti ponudi možnost, da vse narejene napake popraviš.

 

 

 

 

Izračunaj manjkajoči imenovalec (števec)

1. vaja
lahke naloge

2. vaja
temeljne naloge

 

 

Ulomek razčleni na celi del in ulomek manjši od 1

1. vaja
lahke naloge

2. vaja
temeljne naloge

 

Celi del in ulomek zapiši kot ulomek

1. vaja
lahke naloge

2. vaja
temeljne naloge

 

 

 

 

 | stran 1 | stran 2 | stran 3|stran 4|stran 5|stran 6| stran 7|