matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 5

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Besedilne naloge

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

 

Dodatni pouk, logika, razvedrilna matematika

Igre s števili

Logične igre

Igre z liki in telesi

 

i-Učbeniki

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Pisno seštevanje

 

 

 

 

 

Pisno seštevanje do 1000

Pravilnost svoje rešitve preveriš s klikom na večji zeleni gumb, novo nalogo pa dobiš s klikom na  modri gumb. Število pravilno rešenih računov je zapisano pri besedi Gelöst, število poskusov pa pri besedi Versuche.

 

 

Pisno seštevanje - težje naloge naloge

Navodila

 

Pisno seštevanje brez prehoda

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge (računi) spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

1. vaja
DE + DE,
DE + E
2. vaja
SDE + SDE,
SDE + DE,
SDE + E
3. vaja
TSDE + TSDE,
TSDE + SDE,
TSDE + DE, TSDE + E

 

Pisno seštevanje s prehodom

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge (računi) spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

1. vaja
DE + DE,
DE + E
2. vaja
SDE + SDE,
SDE + DE,
SDE + E
3. vaja
TSDE + TSDE,
TSDE + SDE,
TSDE + DE, TSDE + E

 

Pisno seštevanje

Najprej klikni na gumb z znakom plus, nato izberi težavnost (težavnost nalog od zgoraj navzdol narašča, pri zadnji možnosti lahko vpišeš svoj račun), vpiši svoje ime, ter začni z reševanjem. Na dnu zaslona so podatki o tvoji uspešnosti pri reševanju.

 

Pisno seštevanje do desetice

Po vsaki vpisani števki pritisni gumb Check, da preveriš pravilnost svoje rešitve.