matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

Zanimive naloge za male in velike!?

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Množenje do 100 (poštevanka)

 


 

Štej po 2, 3, ...9

V uvodnem meniju najprej izberi število, ki pove, kolikšna je razlika med zaporednima številoma, ki jih boš moral iskati. Ko začneš z igrico, na dnu zaslona preveri, katero je naslednje število, ki ga moraš poiskati. Število osvojenih točk je odvisno od tvoje hitrosti reševanja in od števila, ki si ga na začetku izbral (večje število prinaša več točk). Če si dober, se lahko vpišeš tudi na lestvico najboljših.

 

Kdo manjka?

Najprej izberi število, nato pa klikni Relaxed mode, če želiš računati počasi, oziroma Timed mode, če želiš s s hitrim in pravilnim računanjem povečati število osvojenih točk.  Če osvojiš dovolj točk, se lahko vpišeš na lestvico najboljših.

 

Koliko časa potrebuješ, da prekriješ tabelo s kvadratki?

Klikni na rdeč kvadratek z napisnim rezultatom in ga prenesi na pravilen račun v tabeli.

 

Poštevanka (100 računov)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

 

Koliko računov poštevanke lahko izračunaš v minuti?

Z reševanjem začneš tako, da najprej klikneš gumb pod besedo Times tables in  nato klikneš prvi rdeči gumb na levi. Če boš utrjeval poštevanko posameznega števila, klikni ustrezno število, če pa boš utrjeval poštevanko vseh števil, klikni gumb any).

 

Kateri račun ustreza danemu rezultatu? Koliko jih lahko najdeš v 1 minuti?

Z reševanjem začneš tako, da najprej klikneš gumb pod besedo Times tables in  nato klikneš tretji rdeči gumb. Če boš utrjeval poštevanko posameznega števila, klikni ustrezno število, če pa boš utrjeval poštevanko vseh števil, klikni gumb any).

 

20 računov v 1 minuti? Poskusi, če to zmoreš.

Klikni na število, če želiš preverjati poštevanko posameznega števila, če pa boš utrjeval poštevanko vseh števil, klini na gumb Mixed. Naredi še en klik na sliko roke in potem lahko začneš z računanjem.

 

Čebelja matematika

Pravilno razporedi večkratnike števil.

Navodila.