matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

Zanimive naloge za male in velike!?

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Množenje do 100 (poštevanka)

 

 

 

Želim se naučiti poštevanko števila ...  

Klikni na tisto drevo, ki ima zapisano število, katerega poštevanko se želiš naučiti. Nato zapiši odgovor in klikni na besedo CHECK, da preveriš pravilnost svoje rešitve. Če je tvoj odgovor napačen, se bo zapisan rezultat izbrisal.

 

 

Super zvezda

Najprej te čaka poštevanka, potem pa sledi igrica. Več pravilno rešenih primerov ti prinese več življenj pri igrici. V igrici se premikaš s smernimi tipkami, pobiraš posamezne stvari in si tako prislužiš točke.

V uvodnem meniju moraš izbrati ali boš utrjeval poštevanko posameznega število od 1 do 12 (leva stran) ali pa poštevanko skupine števil  (desna stran).

 

Dirka na obali

Najprej te čaka poštevanka, potem pa sledi igrica. Več pravilno rešenih primerov ti prinese več življenj pri igrici. V igrici se premikaš s smernimi tipkami, pobiraš posamezne stvari in si tako prislužiš točke.

V uvodnem meniju moraš izbrati ali boš utrjeval poštevanko posameznega števila od 1 do 12 (leva stran) ali pa poštevanko skupine števil  (desna stran).

 

Pobarvaj avtomobile in dirkaj

Najprej te čaka poštevanka, nato barvanje avtomobilov in ko imaš dovolj avtomobilov pobarvanih še dirka po progi.

V uvodnem meniju moraš izbrati ali boš utrjeval poštevanko posameznega števila od 1 do 12 (leva stran) ali pa poštevanko skupine števil  (desna stran).

 

Ustvari svoje kraljestvo

S pravilnimi odgovori si prislužiš zmaje, kralje, hiše, ovce,.. Ko imaš zadosti pravilno rešenih računov, lahko začneš graditi svoje kraljestvo.

V uvodnem meniju lahko izbiraš med 3 stopnjami (poštevanka števil od 0 do 5, od 2 do 9 ali pa od 3 do 12).

 

Jim iz džungle je dobil nalogo, da nalovi čim več rib za svoje pleme. Pomagaj mu tako, da najdeš ribo s pravilnim odgovorom in klikneš nanjo. Ribe so precej hitre.

V uvodnem meniju izberi, s katerim številom se boš učil množiti.

 

Poišči pare

Desna slika ti prikazuje, v katere okvirčke moraš narediti kljukice, da boš utrjeval poštevanko. Igro lahko igrata tudi dva igralca.