matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 5

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Besedilne naloge

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

 

Dodatni pouk, logika, razvedrilna matematika

Igre s števili

Logične igre

Igre z liki in telesi

 

i-Učbeniki

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Množenje do 100
(poštevanka posameznega števila)

 

 

 

 

 

Poštevanka

Gradivo vsebuje sedem strani nalog:

- 1. in 2. stran - računanje s pomočjo ponazoril

- 3. in 4. stran - utrjevanje poštevanke

- 5. in 6. stran - časovna omejitev pri računanju

- 7. stran - osvoji pokal

Najprej izberi vrsto nalog, tako da klikneš ustrezno številko strani, nato izberi število, katerega poštevanko želiš utrjevati in začni z reševanjem. Ko vpišeš rešitev, klikni na kljukico, da preveriš njeno pravilnost. Na prešnjo stran se vrneš s klikom na križec v zgornjem desnem kotu.

 

Sestavi sliko

Najprej s klikom izberi število (ali več števil), katerega poštevanko boš utrjeval. Izbrana števila se obarvajo temno sivo. Če želiš število odstraniti iz izbora, ponovno klikni nanj. Klikni še gumb OK in začni z igranjem.  Košček slike, ki je desno spodaj, prenesi na tisto mesto v mreži, kjer je zapisana rešitev računa. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici v desnem spodnjem kotu.

 

Sestavi sliko

Najprej s klikom izberi število (ali več števil), katerega poštevanko boš utrjeval. Izbrana števila se obarvajo temno sivo. Če želiš število odstraniti iz izbora, ponovno klikni nanj. Klikni še gumb OK in začni z igranjem.  Košček slike, ki je desno spodaj, prenesi na tisto mesto v mreži, kjer je zapisana rešitev računa. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici v desnem spodnjem kotu.

 

Poštevanka posameznega števila

Najprej klikni sličico z oznako R2, nato pa še klik število, katerega poštevanko želiš utrjevati. Rešitev vpišeš s pomočjo tipkovnice in nato pritisneš Enter, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

 

 

Zvezdice

Najprej klikni na število, katerega poštevanko želiš utrjevati, nato vpiši rešitev ter pritisni tipko Enter. Računi se ponavljajo. Po več pravilno zapisanih rešitvah, se na vrhu zaslona namesto števila pojavi zvezdica. Računaj toliko časa, dokler se vsa števila ne zamenjajo zvezdice.