matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Besedilne naloge

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

Zanimive naloge za male in velike

Igre s števili

Logične igre

Preveri svoj spomin

Igre z liki in telesi

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Množenje do 100
(poštevanka posameznega števila)

 

 

 

 

 

 

 

Poštevanka števila 2

Poštevanka števila 3

Poštevanka števila 4

Poštevanka števila 5

Poštevanka števila 6

Poštevanka števila 7

Poštevanka števila 8

Poštevanka števila 9

Poštevanka števila 10

 

 

 

 

Spomin - igraj s prijateljem ali z računalnikom

Za začetek igranja klikni na besedo continue. Nato
s klikom označi, ali boš igral s prijateljem ali z računalnikom. Klikni še na število, katerega poštevanko želiš utrjevati in začni z igranjem.

 

Želim se naučiti poštevanko števila ...  

Klikni na gumb Times Tables, nato pa na število, katerega poštevanko želiš utrjevati. Na dnu zaslona bo prikazana tvoja uspešnost pri reševanju in čas, ki si ga porabil. Na začetek igre s vrneš s klikom na gumb Menu.

 

Poštevanka

Če se želiš učit poštevanko posameznega števila, klikni na ustrezno število zapisano v krogcu. Nato pod besedo Single izberi vrsto nalog (Drag=prenesi račun na rešitev, Answer=zapiši rešitev, Test=test).

Če želiš utrjevati poštevanko vseh števil, vrsto nalog izberi pod besedo Mixed.