matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Besedilne naloge

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

Zanimive naloge za male in velike

Igre s števili

Logične igre

Preveri svoj spomin

Igre z liki in telesi

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Računam do 100
(seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, enačbe, sestavljeni
računi, neznani člen, poimenovanje členov, besedilne naloge)

 

 

 

Računamo z deseticami (10 nalog)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

 

Poimenovanje računskih operacij in členov 1

Poimenovanje računskih operacij in členov 2

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

 

Koliko košev lahko zadeneš?

V uvodnem meniju lahko izbereš:

- težavnostno stopnjo (easy = lahke naloge, hard = težke naloge) in

- računsko operacijo (seštevanje, odštevanje ali množenje).

 

 

 

Koliko kepic sladoleda uspeš zbrati v 90 sekundah? (seštevanje in odštevanje)

Tekmuješ lahko z računalnikom ali z drugimi igralci preko spleta.

Podrobnejša navodila za igranje

 

Koliko kepic sladoleda uspeš zbrati v 90 sekundah? (množenje in deljenje)

Tekmuješ lahko z računalnikom ali z drugimi igralci preko spleta.

Podrobnejša navodila za igranje

 

Ura, ki šteje (vse 4 rač. operacije)

Za začetek klikni na besedo continue, nato pa klikni na 1, če želiš en krog računanja oziroma na 2, če želiš dva kroga računanja.

Poglej zapisano število pod tabelo in izračunaj, kar ti kaže urni kazalec. Rezultat zapiši v pripravljen okvirček in nato klikni zeleno kljukico. Če bo odgovor pravilen, boš lahko nadaljeval z računanjem, če ne, pa boš moral nepravilni rezultat ponovno zapisati. Ko bo celotna tabela polna, dobiš novo skupino nalog s klikom na gumb New activity.