matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vaje za 1. do 5. r.

 

Računam do 10

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 20

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Mešane naloge

Računam do 100

Številske predstave

Seštevanje

Odštevanje

Množenje (poštevanka)

Deljenje

Mešane naloge

Računam do 1000

Računam do 10000

Računam do 1000000

Računam pisno

Besedilne naloge

Deli celote

Igram se in postajam mojster

v računanju

Merske enote

Dolžina

Ploščina

Prostornina

Masa

Čas

Denar

Enote (mešano)

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi različne prikaze

Carrollov prikaz

Liki in telesa
Obseg in ploščina

Zanimive naloge za male in velike

Igre s števili

Logične igre

Preveri svoj spomin

Igre z liki in telesi

 

Brez knjige (obsežna zbirka vaj)

 

Vaje za 6. do 9. razred

Liki in telesa

 

 

Razporejanje likov glede na eno oziroma dve lastnosti

V levem spodnjem kotu imaš modri puščici, s katerima se premikaš med nalogami. Če želiš ponovno začeti z reševanjem naloge, klikni na zeleno zastavo. Uspešnost pri reševanju lahko vidiš, če klikneš napis JClic ter v desnem spodnjem kotu.

 

Liki in telesa 1

Vaja vsebuje 11 strani nalog.

 

Liki in telesa 2

Vaja vsebuje 11 strani nalog.

 

Telesa

Vaja vsebuje 16 strani nalog.

 

Opazuj in primerjaj

Vaja vsebuje 10 nalog.