matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

 

Vaje, zbirke nalog, ...

 

Zgradba snovi

Atom in periodni sistem

Povezovanje delcev

Kemijske reakcije

Poimenovanje spojin

Baze, kisline in soli

 

Zbirke nalog za osnovno in
srednjo šolo

Zbirke nalog za osnovno in srednjo šolo

 

 

 

 

 

 

 

Zbirka nalog za 8. in 9. razred (atom, povezovanje delcev, kemijske reakcije, ogljikovodiki, periodni sistem, elektroliti, oksidacija, organske kisline)

 

 

Brez knjige (simboli, imena, atomska masa, atomsko število, elektronska konfiguracija)