matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

  Vaje za 4. do 9. r.

 

 

Družba za 4. in 5. razred

 

Zemlja in vesolje

 

Evropa

Južna in Jugovzhodna Evropa

Srednja Evropa

Zahodna Evropa

Severna Evropa

Vzhodna Evropa

Evropska unija

 

Azija

Vzhodna Azija

Južna in Jugovzhodna Azija

Jugozahodna Azija


Afrika
 

Avstralija

Oceanija

 

Slovenija

 

Brez knjige (zbirka vaj o državah,
glavnih mestih in rekah)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Severna Evropa

 

 

Države in glavna mesta

(naloga 1, naloga 2)

 

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Spoznavamo Evropo in Azijo z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).

 

Površje in morja

(naloga 1, naloga 2)

 

Naloge so vzete iz delovnega zvezka Spoznavamo Evropo in Azijo z dovoljenjem založbe Modrijan (www.modrijan.si).