matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

     

 

 

  Navodila, ideje, ...

Zanimive povezave

Sličice in fotografije

Izdelava rebusov

 

Spletna stran Brez knjige

- kaj je

- zakaj naj jo uporabljam

- pogoji uporabe

- video predstavitev spletnega
  orodja za učitelje

- video predstavitev zbirke vaj

 

Brez knjige - navodila za
pripravo vaj, testov, ...

- iz pripravljenih nalog

- iz javne knjižnice testov

- izbirnega tipa ali tipa kratkih
  odgovorov

- povezovalnega tipa

- kot diapozitivov (možna velika
  lastna kreativnost)

 

 

 

 

 

 

 

 

Brez knjige - izdelava lastnih vaj ali testov iz pripravljenih nalog
(najenostavnejša možnost)

 

 

1. korak: Prijava na spletni strani Brez knjige

Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji in kliknite gumb Prijava.

 

 

 

2. korak: Registracija vašega razreda

Na levi strani kliknete možnost Nov razred.

 

 

Dobite obrazec za vnos učencev vašega razreda. Če kliknete gumb Dodaj več, dobite dodatna polja za vnos vaših učencev. Ne pozabite na koncu klikniti gumb Shrani.

 

 

Priporočam, da učencem dodelite tudi gesla za dostop.

Ko ste razred shranili, kliknite na levi strani možnost Uredi razred. Dobili ste ponovno seznam vaših učencev. Pod imenom spletne strani razreda se pojavijo 3 možnosti. V vse tri kvadratke kliknite, da dobite kljukice, nato pa vpišete gesla v pripravljen tretji stolpec. Ko končate z vpisom, kliknite gumb Shrani.

 

 

Samodejno se je oblikovala tudi spletna stran vašega razreda. Preko te spletne strani bodo učenci dostopali do vaj, testov, ... ter imeli na vpogled podrobno poročilo o uspešnosti reševanja posameznih vaj oziroma testov.

Registracijo razreda naredite samo enkrat.