matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Vocabulary (besedišče)


Animals

Body

Clothes

Colours

Countries and nationalities

Days of the week

Daily routines

Directions

Family

Food

Hobbies and sports

House

Jobs

Months of the year

Numbers

Time and date

Transport

Weather

Touchstone - 6. razred

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4

Touchstone - 7. razred

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4,
Unit 5, Unit 6

Touchstone - 8. razred

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4

Touchstone - 9. razred

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4,

Unit 5

 

Games to learn vocabulary

 

NPZ

 

Grammar (slovnica za 6. do 9. r.)

Angleščina za 4. razred

Angleščina za 5. razred

Touchstone - Unit 4_2 - 7. razred

 

 

 

 

 

 

 

Countries and nationalities

Klikni na gumb Start za začetek. Na sliki klikni piko, ki označuje državo ali narodnost, ki je zapisana na vrhu zaslona. Če v treh poskusih ne najdeš rešitve, se pika na sliki obarva vijolično. Igrica ima lestvico najboljših reševalcev. Obarvanost pik na sliki pove, v koliko poskusih si rešil nalogo.

1 poskus 2 poskusa 3 poskusi 4 poskusi

 

 

 

The symbols of Slovenia (exercise 1, exercise 2)

Klikni na gumb Start za začetek. Na sliki klikni piko, ki označuje simbol, ki je zapisan na vrhu zaslona. Če v treh poskusih ne najdeš rešitve, se pika na sliki obarva vijolično. Igrica ima lestvico najboljših reševalcev. Obarvanost pik na sliki pove, v koliko poskusih si rešil nalogo.

1 poskus 2 poskusa 3 poskusi 4 poskusi

 

Flowers - zbirka nalog

Kartice za učenje

Navodila

Napiši, kar slišiš

Navodila

Igra - pari

Navodila

Igra - vesoljska dirka

Navodila

Napiši prevod

Navodila

Test

Navodila

 

Flowers

Klikni na gumb Start za začetek. Na sliki klikni piko, ki označuje rožo, ki je zapisana na vrhu zaslona. Če v treh poskusih ne najdeš rešitve, se pika na sliki obarva vijolično. Igrica ima lestvico najboljših reševalcev. Obarvanost pik na sliki pove, v koliko poskusih si rešil nalogo.

1 poskus 2 poskusa 3 poskusi 4 poskusi