matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

        šport 

 

 

     

 

 

 

Grammar (slovnica)

 

Present Simple

To be

To have got

Present Simple (za 6. razred)

Present Simple (za 7. do 9. razred)

Present Continuous
Present Simple or Present Continuous

 

Past Simple

Past Continuous
Past Simple or Past Continuous

Present Perfect Simple  

Present Perfect Continuous
Pres. Perf. Sim. or Pres. Perf. Contin.
Past Simple or Pres. Perfect Simple

Going to Future

 

Will Future

Will Future , Going to Future or
Present Continuous (future plans)

 

Modal verbs

Passive
Conditional sentences
 

Irregular verbs

Infinitive, Past Tense, prevod

Infinitive, Past Tense, Past Participle,
prevod

 

Mixed tenses

Adjectives

Plural

Possession

Prepositions
Pronouns
Quantifiers

Questions
Question tags

There is / are

 

Touchstone (vaje po enotah)


NPZ

 

 

Vocabulary (besedišče za 6. do 9. r.)

Angleščina za 4. razred

Angleščina za 5. razred

 

 

Prepositions (predlogi)

 

 

 

Prepositions of time
Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

 

 

 

 

Prepositions of place

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

 

Place

 

choose

(izberi)

exercise 1, exercise 2, exercise 3,

exercise 4, exercise 5, exercise 6,

exercise 7, exercise 8, exercise 9,

exercise 10, exercise 11, exercise 12

write
(napiši)

exercise 13, exercise 14, exercise 15,

exercise 16

put in the right place

(postavi na pravo mesto)

exercise 17

mixed
(mešano)

exercise 18

memory
(spomin)

exercise 19

games
(igre)

exercise 20

AT, IN, ON

choose

(izberi)

exercise 21,

exercise 22

write
(napiši)

exercise 23, exercise 24,

exercise 25, exercise 26,

exercise 27, exercise 28

IN, AT

 

choose

(izberi)

exercise 29

write
(napiši)

exercise 30, exercise 31

IN, ON,
AT, TO

choose

(izberi)

exercise 32