matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

        šport   

 

 

     

 

 

 

Angleščina za 5. r.

 

Poster

Where's Flossy? (Kje je Flossy?)

Alphabet (abeceda)

Family (družina)

Numbers (števila)

My brother lives ... (Moj brat živi ...)

Food (hrana)

Sometimes, always, never (včasih,
vedno, nikoli)

Time 1 (čas)

Animals (živali)

Prepositions (predlogi)

Buildings (stavbe)

Transport (prevozna sredstva)

Legoland

Directions (smeri)

Sports (športi)

Days (dnevi)

TV programmes (TV programi)

Months (meseci)

Our world (naš svet)

Time 2 (čas)

Jobs (poklici)

The solar system (osončje)

Clive the caveman (jamski človek)

Weather (vreme)

Clothes (oblačila)

My camping diary
(moj dnevnik taborjenja)

Colin in Computerland

Vaje po enotah

 

Dialogues (dialogi)

Mixed-up exercises (mešane vaje)

Grammar (slovnica)
 

Collections of games (zbirke igric)

Stories, songs, games
(zgodbe, pesmi, igrice)
 

Angleščina za 1. do 3. razred

Angleščina za 4. razred

Grammar (slovnica za 6. do 9. r.)

Vocabulary (besedišče za 6. do 9. r.)

 


 

Alphabet (abeceda)

 

 

 

 

Listen and point.

Poslušaj in pokaži.

exercises

 

Listen and catch.

Poslušaj in ulovi.

Naloga ima 4 vaje. Uporabi gumb Next levo spodaj.

exercises

 

Listen.

Poslušaj.

learning

 

Listen and choose the letter.

Poslušaj in izberi črko.

exercises

 

Listen and choose the letter.

Poslušaj in izberi črko.

exercises