matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

         šport

 

 

     

 

 

 

Angleščina za 4. r.

 

Poster (plakat)

Welcome to Happy Street!

Numbers 0-10 (števila)

School (šola)

Colours (barve)

Playroom toys (igrače v sobi)

A/an

Food (hrana)

Mealtimes (obroki)

Toys at the park (igrače v parku)

Numbers 11-20 (števila)

House (hiša)

Things in the house (stvari v hiši)

In the street (na ulici)

Adjectives (describing people)
 
(pridevniki - opis oseb)

Clothes (oblačila)

Body (telo)

What can you do? (Kaj znaš
   početi?/Kaj zmoreš narediti?
)

Colin in Computerland

Mixed-up exercises

Vaje po enotah

 

Collections of games (zbirke igric)

Stories, songs, games
  
(zgodbe, pesmi, igre)
 

 

Angleščina za 1. do 3. razred

Angleščina za 5. razred

Grammar (slovnica za 6. do 9. r.)

Vocabulary (besedišče za 6. do 9. r.)

 

Numbers 0-10 (števila)

 

 

 

 

 

 

Games (vocabulary, spelling, grammar, questions and answers).

Igre (besedišče, črkovanje, slovnica, vprašanja in odgovori)

exercises

 

Shoot the baloon (pictures).

Ustreli balon.

exercises

 

 

Listen and point

Poslušaj in pokaži.

exercises

 

Listen and point.

Poslušaj in pokaži.

exercises

 

 

Find out the numbers.

Poišči številke.

exercises

 

Shoot the baloon (words).

Ustreli balon (besede).

exercises

 

Memory for one or two players.

Spomin za enega ali dva igralca.

exercises