matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

     

 

 

 

Angleščina za 4. r.

 

Welcome to Happy Street!

Numbers 0-10 (števila)

School (šola)

Colours (barve)

Playroom toys (igrače v sobi)

A/an

Food (hrana)

Mealtimes (obroki)

Toys at the park (igrače v parku)

Numbers 11-20 (števila)

House (hiša)

Things in the house (stvari v hiši)

In the street (na ulici)

Adjectives (describing people)
 
(pridevniki - opis oseb)

Clothes (oblačila)

Body (telo)

What can you do? (Kaj znaš
   početi?/Kaj zmoreš narediti?
)

Colin in Computerland

 

Vaje po enotah

Collection of 36 games 1

Mixed-up exercises

 

Stories, songs, games
  
(zgodbe, pesmi, igre)
 

 

Angleščina za 5. razred

Grammar (slovnica za 6. do 9. r.)

Vocabulary (besedišče za 6. do 9. r.)

 

Collection of 36 games  (zbirka 36 igric)

 

 

 

 

 

 

 Presentation of games (games are the same in each unit)

 Predstavitev igric (igrice so v vsaki enoti enake)

 

Game 1

Listen and click.

Poslušaj in klikni.

exercises

 

Game 2

Match the pictures. Choose the correct word.

Poveži sliki. Izberi pravo besedo.

exercises

 

Game 3

Listen and choose.

Poslušaj in izberi.

exercises

 

Game 4

Match the words with the pictures.

Poveži slike z besedami.

exercises

 

Game 5

Write the words.

Zapiši besede.

exercises

 

Game 6

Collect the piece of  cheese and click on the correct picture.

Zberi sir in klikni na pravo sliko.

exercises