matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

         
 

 

 

 

 

 

Koledar, dnevi, meseci, prazniki in ura

 

Travnik, polje,
sadovnjak, gozd

 

Naravoslovje in tehnika

- vaje za 4. razred

- vaje za 5. razred

 

Kolesarski izpit  
Naravoslovje (vaje za 6. razred)

Vreme

Živali


Naravoslovje - vaje za 7. razred

- biološke vsebine

- kemijske vsebine

- fizikalne vsebine

- Naravoslovje 7 (i-učbenik)

 

Moja okolica, promet

        

 


Zbirke nalog

Rastline


Živali

Človek