matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

         
 

 

 
 

Glasovi in črke

Berem in pišem prve besede

Berem in pišem

 

 

Oblikoslovje

Skladnja

Pravopis

Besedoslovje

Neumetnostna besedila

Književnost

 

 

Bogatim besedni zaklad

Razumem, kar berem

Neumetnostna besedila

Umetnostna besedila za 3., 4. in 5. r.

Pravopis

- težke besede

- velika začetnica

 

Slovnica

- samostalniki, glagoli, pridevniki

- predlogi

- števniki

- povedi

i-Učbeniki za 8. in 9. razred