matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

   
 
   
 

 
 

Adjektive (pridevniki)

Begrüßungen (pozdravi)

Beschreibung der Person (opis osebe)

Brief (pismo)

Datum (datum)

Dialog (dialog)

Essen und Trinken (hrana in pijača)

Familie (družina)

Farben (barve)

Hobby und Sport (hobi in šport)

Kleidung (oblačila)

Körperteile (deli telesa)

Möbel, Zimmer und Räume (pohištvo, sobe in prostori)

Ordnungszahlen (vrstilni števniki)

Schulsachen (šolske potrebščine)

Tage, Monate, Jahreszeitene (dnevi, meseci, letni časi)

Tiere (živali)

Uhrzeit (ura)

Verben (glagoli)

Verkehrsmittel (prevozna sredstva)

Wetter (vreme)

Zahlen od 1 do 20 (števila)

Zahlen od 1 do 100 (števila)

Zahlen od 1 do 1000 (števila)

 

 

Das Zauberbuch 1 (Čarobna knjiga)

Vesela nemščina 1

Vesela nemščina 2

Sammlungen von Übungen
(zbirke vaj)

 

 

Adjektive (pridevniki)

Artikelwörter (členi)

Personalpronomen (osebni zaimki)

Possessivpronomen (svojilni zaimki)

Präpositionen (predlogi)

Satztypen (vrste povedi)

Satzverbindungen (zložene povedi)


Verben (glagoli)

Präsens (sedanjik)

Trennbare und untrennbare

(ločljivi in neločljivi)

Perfekt (preteklik)

Präteritum (preteklik)

Modalverben (naklonski)

Imperativ (velelnik)

Unregelmäßigen Verben (nepravilni glagoli)

 

Sammlungen von Übungen
(zbirke vaj)