matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

         
 

 

 
 

Računam do


,
  , , ,  

 

Računam z

 

,    ,    ,    ,   

 

Igram se in postajam
mojster
v računanju

Računam pisno

 

Deli celote

Enačbe

Geometrijska telesa

Koti (merjenje, računanje)

Linearna funkcija

Merske enote

dolžina, ploščina,

prostornina, masa,

časdenar, mešano

Obseg in ploščina

štirikotnik, trikotnik,

krog

Pitagorov izrek

Podobni trikotniki

Površina in prostornina

Procenti

Računam spretno

Razmerja in sorazmerja

Veččleniki

Večkratniki in delitelji

Besedilne naloge

Merske enote

dolžina, ploščina,
prostornina, čas,

masa, denar, mešano

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi prikaz podatkov
Carrollov prikaz

 

Liki in telesa
Obseg in ploščina

 

     

Dodatni pouk, logika,
razvedrilna matematika