matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

angleščina

 

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre
          glasba

          dke

 

 

         
 

 

 
 
 
 

Računam do


 ,  ,  ,
 

 

Računam z

 

,    ,    ,    ,   

 

Igram se in postajam
mojster
v računanju

Računam pisno

 

Deli celote

Računam spretno

 

Večkratniki in delitelji

 

Veččleniki

 

Procenti

 

Linearna funkcija

 

Merske enote

dolžina, ploščina,

prostornina, masa,

časdenar, mešano

 

Koti

 

Obseg in ploščina

štirikotnik, trikotnik,

krog

 

Površina in prostornina

Besedilne naloge

Merske enote

dolžina, ploščina,
prostornina, čas,

masa, denar, mešano

Podatki

Prikaz podatkov

Preberi prikaz podatkov
Carrollov prikaz

 

Liki in telesa
Obseg in ploščina

 

     

Zanimive naloge za
male in velike