matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

 

 

     
 

 
 

 

Družba za 4. in 5. razred

 

Slovenija

 

Zemlja in vesolje

 

Azija

Vzhodna Azija

Južna in Jugovzhodna Azija

Jugozahodna Azija

 

Afrika

 
 

Evropa

Južna in Jugovzhodna Evropa

Srednja Evropa

Zahodna Evropa

Severna Evropa

Vzhodna Evropa

Evropska unija

 

Avstralija

 

Oceanija

 

 


Geografija 8 (i-učbenik)

Geografija 9 (i-učbenik)

               Neme karte, kvizi ... (gradivo v ang. jeziku)