matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

         
 

 

 
 

Merjenje

Merske enote

Svetloba

Vesolje

Sile

Gostota in specifična teža

Tlak

Vzgon

Gibanje

2. Newtonov zakon

Delo in energija

Notranja energija, temperatura in toplota

Električni naboj

Električni tok

Električno delo in električna moč

Električni upor

Fizika 8 (i-učbenik), Fizika 9 (i-učbenik)

 

Zgradba snovi

Atom in periodni sistem

Povezovanje delcev

Kemijske reakcije

Poimenovanje spojin

 

Zbirke nalog za osnovno in
srednjo šolo