matematika      fizika
         kemija

             tit

 

 

 

spoz. okolja

  naravoslovje

           biologija

 


slovenščina

ang. 1.-5. r.

ang. 6.-9. r.

  nemščina

 

 

 
  zgodovina -     umetnost

   geografija

   družba

 

rač. opismen.
did. igre, dke
          glasba

          šport

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vzorčki

 

Zaporedje dogodkov

 

 

Razlike

 

Kje je kaj?

 

 

 

Labirnti

 

Sestavljanke

 

Pari

 

 

 

 

 

 

Mozaik

 

 

 

Igra spomin 

 

Preveri svoj spomin
(težje naloge)