Dogodki

 

 
 

Tekmovanja v šolskem letu 2019/2020
 

 

 

Državno tekmovanje Glasbena olimpijada

   
 

Območno tekmovanje iz znanja geografije

   
 

 

Šolsko tekmovanje Glasbena olimpijada

   
  Območno tekmovanje iz znanja zgodovine
   
  Rezultati šolskega tekmovanje iz znanja kemije
   
  Območno tekmovanje iz angleščine za 9. razred
   
  Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
   
 

 

Državno tekmovanje Bober

   
  Šolsko tekmovanje iz znanja geografije
   
  Državno tekmovanje iz angleščine
   
  Bronasta priznanja šolskega tekmovanja razvedrilne matematike
   
  Proteusovo tekmovanje iz biologije
   
 

 

Kaja Pevec – odlična športnica iz 3. b
OŠ Janka Kersnika Brdo

   
  Šolsko Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober
   
 

 

Tekmovanje v badmintonu

   
  Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
   
 

 

Klub borilnih veščin Domžale

   
  Proteusovo tekmovanje iz biologije
   
  Bronasta priznanja iz znanja logike
   
 

 

Pohvala

   
 

 

Pohvala

   

 

Tekmovanja v šolskem letu 2018/2019
 

 

 

Matej Tomelj na prireditvi Zotkini talenti

   
  Eneju Podlesku zlato priznanje na tekmovanju Logična pošast
   
 

 

Področno prvenstvo v atletiki

   
  Rezultati tekmovanja Logična pošast
   
 

 

Naše ritmičarke ne počivajo

   
  Rezultati tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička
   
  Uradni rezultati državnega tekmovanja iz matematike
   
  Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine za učenke 7. razredov
   
  Državno tekmovanje iz znanja kemije za srebrno in zlato Preglova priznanja
   
  Šolsko matematično tekmovanje Kenguru v šolskem letu 2018/2019
   
 

 

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev

   
  Državno tekmovanje iz zgodovine
   
  Področno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
   
  Območno tekmovanje iz znanja geografije
   
  Območno tekmovanje iz znanja zgodovine
   
  Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
   
  Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
   
  Rezultati šolskega tekmovanje iz znanja kemije
   
  Šolsko tekmovanje iz znanja geografije
   
  Šolsko tekmovanje iz zgodovine
   
  Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
   
  Razvedrilna matematika – bronasta priznanja
   
 

 

KARATE – Sankukai državno prvenstvo

   
 

 

Tekmovanje v šahu

   
  Mednarodni literarni natečaj OŠ Frana Albrehta Kamnik
   
  Jesenska šola računalništva na SŠ Domžale
   
  Mateju Tomelju zlato priznanje iz logike
   
  Bronasto Proteusovo priznanje iz znanja biologije
   
 

 

Kros

   
  Bronasta priznanja iz znanja logike
   
 

 

Pohvala