Dogodki

 

 
 

Gibalne minute


Vaje so namenjene splošnemu zdravju, povečanju koncentracije pri pouku in posledično hitrejšemu dojemanju učne snovi. V okviru projekta Zdrava šola smo začeli z izvajanjem gibalnih minut v tednu otroka. Učenci 5. a vaje vsakodnevno in zelo vzorno izvajajo. Učenci naše šole vaje poznajo, zato jih ponovno objavljamo, da ob njih telovadijo v šoli pred poukom, med glavnim odmorom, doma.