Dogodki

 

 
 

Kunstlanje v Radovljici, 8. 6. 2015

Kunstlanje se izvaja v okviru dela z nadarjenimi učenci – likovnimi snovalci in kot medpredmetna povezava na ravni učnih ciljev in poglabljanja procesnih znanj.

 

Srednjeveška arhitektura, ki je obravnavana pri učni uri zgodovine, je še likovno upodobljena.

 

Odločili smo se, da letos rišemo Linhartovo mesto – mesto kulture – zgodovinsko mesto – Radovljico.

 

Motivov je bilo veliko. Izbrali smo zanimivo lokacijo – Linhartov trg, ki navdušuje s svojo lego, s pestrostjo in pristnostjo ohranjene srednjeveške arhitekture.

 

Zanimivo je bilo upodabljati:
- pročelje rojstne hiše dramatika in zgodovinarja Antona Tomaža Linharta
- srednjeveški tip hiše s portalom – Lectarjevo hišo
- posamezne detajle župnijske cerkve sv. Petra
- graščino v starem mestnem jedru s fasado iz 18. stol.
- v celoti ohranjeno fasado gotsko-renesančne hiše iz 16. stol., ki jo krasi freska »Usmiljenega Samarijana« iz 17. stol. – Šivčevo hišo

 

27 risarjev je z likovnim ustvarjanjem spoznalo staro mestno jedro, ki je ohranilo svojo v 14. in 15. stol. izoblikovano tlorisno in prostorsko podobo. Prepoznali pa so tudi poznogotsko in renesančno stavbarstvo.

 

Po končanem delu smo se sprehodili skozi Grajski park – gabrov drevored do »Grajske gostilnice«.
Uživali smo ob odlični ponudbi ciabatte, pijače in sladoleda.

 

Bilo je delovno, družabno, prijetno.

 

Aleš Nose in Martina Jeriha Gregorič