Dogodki

 

 
 

Kulturni dan 7. razreda

Učenci 7. razredov smo imeli v začetku oktobra kulturni dan.
Obiskali smo Knjižnico Domžale in Menačenkovo domačijo.
V Knjižnici Domžale smo izpeljali projekt Rastem s knjigo. Knjižničarja, gospa Nives in gospod Janez, sta nam predstavila zgodovino knjižnice. Izvedeli smo, kdaj je bila prvič zgrajena, njene bivše lokacije, kako se je ohranila med vojno in kdaj so jo obnovili. Predstavila sta nam tudi spletno stran knjižnice Domžale, aplikacijo Cobiss ter republiški projekt Rastem s knjigo. Vsi učenci smo v dar letošnjega projekta prejeli knjigo Odprava zelenega zmaja. V letošnjem šolskem letu jo bomo brali tudi za domače branje. Napisal jo je znan slovenski pisatelj Slavko Pregl. Spoznali smo enote knjižnice Domžale: Šentvid,Trzin, Moravče in Mengeš in pa potujočo knjižnico Bibliobus. G. Janez nam je pokazal sobo, v kateri razporejajo knjige, ki pridejo iz naprave za vračanje knjig. Vračalnik knjig stoji tik ob vhodu v knjižnico. Spoznali smo še knjigomat, in sicer kako deluje ter za kaj in kako ga uporabljamo.
Po malici smo se odpravili na Menačenkovo domačijo, kjer nam je vojak Klement predstavil družbene razmere in vzroke za 1. svetovno vojno, s poudarkom na Sloveniji in okolici Domžal. Pokazal nam je orožje, opremo in uniformo vojaka 1. svetovne vojne, v katero je bil tudi oblečen. Pripovedoval nam je, kako so se vojaki bojevali. Omenil je fronte, bojišča sovražnike.
Nato nam je gospa Katarina prebrala čustveno zgodbo o odvzemu zvonov v Domžalah, za potrebe 1. svetovne vojne. Učenci smo po njenem branju na majhen kartonasti papir narisali vsak svoj utrinek iz te zgodbe.
Po kulturnem dnevu smo se odpravili do avtobusa in se odpeljali do šole.

 

Tinkara Pavlič, 7. a