O kraju in pisatelju

 

 
 

Janko Kersnik

 

 

Pisatelj se je rodil na gradu. Oče je bil meščan-sodnik, mati pa plemkinja. Svojo mladost je Janko preživel na Brdu pri Lukovici, ki je bila takrat tipično podeželsko gnezdo.

 

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Ker je bil zaveden Slovenec, je moral iz sedmega razreda izstopiti, sicer bi bil izključen. Privatno ga je doma poučeval Levec in ga pridobil za slovensko književnost. Po maturi je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu, nato pa služboval kot notar v domačem kraju. Bil je dalj časa župan v Lukovici in deželni poslanec. Umrl je še mlad za jetiko v grlu.

 

Kersnik je že v gimnaziji pisal nemške pesmi, pod vplivom Levca pa jih je opustil in začel pesniti slovenske.


Toda pomemben je le kot pisatelj. V svojih prvih pripovednih spisih je še močno romantik, toda istočasno že v svojih podlistkih kritično in satirično obdeluje sodobno slovensko zaostalost. Romantiko je dokončno zapustil po letu 1881, ko je dokončal Jurčičeve Rokovnjače.

 

V svojih kasnejših letih je že realist. Kot graščak je dobro poznal graščinsko gospodo, prav tako pa porajajoče se meščanstvo. Ker je imel kot notar in župan veliko opravkov s kmeti, je tudi to dobro poznal. Zato je v svojih delih opisoval naše meščanstvo in kmeta. V kmečki snovi je dobro risal moške značaje, v meščanski snovi pa je najboljši oblikovalec ženskih likov.


Najpomembnejša dela iz meščanskega življenja sta romana Ciklamen in Agitator ter povest Jara gospoda.

 

 

Foto galerija