O kraju in pisatelju

 

 
 

Grad Brdo


 

 

Grad Brdo je bil zgrajen v začetku 16. stoletja. V Valvasorjevem času so grad popravili in predelali, zgradili gospodarska poslopja in uredili vrt z ribnikom. V začetku 19. stoletja ga je hkrati z obsežnim posestvom priženil sodnik Jožef Kersnik, oče pisatelja Janka. Od 1868. leta do druge svetovne vojne so bili v njem okrajno sodišče, davkarija in zapori.


Veliko gradov poznam na Slovenskem, a nobenega ne, ki bi imel lepšo lego in krasnejšo okolico, kakor brdski grad. Kamor se ozreš, prijazne vasi, lepe cerkve in bele ceste, temni gozdovi, zeleni travniki, bogato polje, šumeči potoki, zadaj pa snežno beli Grintovec-zares, to je lep kraj. In prostorni grad sam... s širokimi hodniki na vseh štirih notranjih straneh, z visokimi dvoranami, starimi slikami- kako razburja to mlado fantazijo.

Tako je opisal grad Brdo z okolico Fran Levec, literarni zgodovinar in učitelj našega pisatelja Janka Kersnika.

 

Grad danes nima več širokih hodnikov ter visokih dvoran. Ker so v gradu v času druge svetovne vojne bivali nemški policisti, so partizani grad 1943 požgali. Tako danes stoji, namesto nekoč mogočnega gradu, le obnovljen jugozahodni stolp, južna in zahodna grajska stena. Tu je tudi grajski vhodni portal z Lambergovim grbom in letnico 1522.

 

Kot sodnika sta tu službovala tudi skladatelja Oskar Dev in Anton Lajevic. Dev je ustanovil društvo Zarjo, ki se je kasneje preselilo v Šentvid pri Lukovici, kjer deluje še danes. V začetku leta 1903 je nekaj časa tu slikal Ivan Grohar.

 

Foto galerija