O kraju in pisatelju

 

 
 

Brdo in okolica

 

 

Brdo je majhno gručasto naselje na visoki terasi nad glavno cesto Ljubljana-Celje. Leži na 382m nadmorske višine. Prebivalci se imenujejo Brdčani in jih je 8.

 

Tu stoji Kersnikov grad, Osnovna šola Janka Kersnika, Marijina cerkev, Kersnikovo posestvo in kapelica.


Črni graben leži v zahodnem delu Zasavskega hribovja in je obenem severozahodni podaljšek bistriške ravnine. Obsega dolino reke Radomlje in obrobna hribovja od Prevoj do Trojan na vzhodni strani. Središče občine je v Lukovici, šola pa stoji na Brdu.


 

Proti zapadu se odpira razgled na širno mengeško ravan, v katere daljnem ozadju se bleste gorenjske planine z orjaškim Triglavom; proti severu se dviga Grintavec izza tuhinjskih hribov, na jugovzhodu pa vidiš prijazno Limbarsko goro in lep del krasne moravške doline s temno obraslo Javorščico v ozadju; in kadar v pozni jeseni in pozimi leži megla zdolaj do srede hriba, sije tu gori gorko, jasno solnce in iz belega meglenega jezera kipe daleč, daleč tja do notranjskega Snežnika le temni vrhunci višjih hribov kakor otoki v morju.

Tako je opisal svoj rojstni kraj, eden največjih slovenskih pisateljev - Janko Kersnik.

 

 

 

 

 

 

 

Lukovica

Stari domovi z velikimi, sedaj preurejenimi hlevi, spominjajo na obdobje prevozništva. Naselje je bilo s številnimi sejmi, trgovinami in gostilnami središče Črnega grabna. Poštno postajo so odprli leta 1573, ko so skozi Črni graben uvedli redni poštni promet med Ljubljano in Gradcem. Poslopje Stare pošte pri podpeškem kamnolomu je še vedno ohranjeno. Zdravstveni dom Jelke Komotar iz leta 1926 je najstarejši objekt te vrste v državi.

 

 

Rafolče

Kronika Rafolč, avtor Jože Iglič