Svetovalna služba

 

 
 

Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo
 

Aktualna obvestila

 


 

Karierna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o delu trga, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

V okviru vseživljenjske karierne orientacije se šolska pedagoginja intenzivno vključi v 8. razredu, ko učence seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletnimi stranmi, na katerih lahko dobijo še več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti. V mesecu maju poteka testiranje s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

 V 9. razredu se poklicno svetovanje nadaljuje s predstavitvijo meril za vpis v srednjo šolo, rokovnika, poklicnih delavnic preko računalniških aplikacij, reševanja vprašalnika o poklicni poti, predstavitvijo Razpisa za vpis v srednje šole in individualnimi razgovori z učenci in njihovimi starši.
 


Za informacije v zvezi s poklicnim svetovanjem se obrnite na koordinatorico karierne orientacije Jasenka Zupančič (e-mail: jasenka.zupancic@guest.arnes.si tel. št.: 01/7235-020)

 

 

     

Pravilniki, obrazci

Pravilnik o vpisu v srednje šole


Prijava za vpis v začetni letnik
srednje šole


Prijave za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in potrdila za izpolnjevanje pogojev za vpis


Kako izračunam točke

 

 

Srednje šole

Shema izobraževalnega sistema
v Republiki Sloveniji


Seznam srednjih šol in gimnazij s kontaktnimi podatki

Možnosti nadaljnjega šolanja

Opisi poklicev

Poklicni kažipot

     

Štipendije

Na spodnjih povezavah boste našli

vse potrebne informacije o državnih, Zoisovih in kadrovskih štipendijah ter štipendijah za deficitarne poklice in
Ad Futura.

- DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

- ZOISOVE ŠTIPENDIJE

- KADROVSKE ŠTIPENDIJE

- ŠTIPENDIJE ZA DEFIC. POKLICE

- ŠTIPENDIJE AD FUTURA ZA
  MEDNARODNO MOBILNOST

 
Zakon o štipendiranju

 

Spletne strani

Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Center za informiranje in poklicno svetovanje

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Mojaizbira.si

Filternet

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

  Informativa 2015