Starši in učenci

 

 
 

Zlata pravila na naši šoli
 

1. Po hodniku hodim umirjeno brez tekanja.

 

2. Izogibam se glasnemu govorjenju ter z ničimer ne povzročam hrupa.

 

3. Ob zvonjenju sem na svojem mestu v razredu, pripravljen na pouk.

 

4. Spoštljivo pozdravljam vse učence, zaposlene in obiskovalce šole.

 

5. S sogovornikom se pogovarjam brez kletvic in žaljivk.