Starši in učenci

 

 
 

Zdrava šola

Opis: logoZS

Naša šola je članica Slovenske mreže zdravih šol že od leta 1993. Slovenska mreža zdravih šol je del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je nastal na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije. 

Več ...

 

 

Aktivnosti, ki so potekale v okviru Zdrave šole

 

Šolsko leto 2018/2019

 
 

 

Prva pomoč in oživljanje z AED

   
 

 

Gibalne minute

   
 

 

Minute za zdravje

   
 

 

Teden gibanja z Zdravo šolo

 

Šolsko leto 2017/2018

 

  Priporočilo ZDRAVE ŠOLE – preverimo prehranske profile
   
  Predstavitev socialnega programa
   
 

 

Tabor Zdravih šol 1. kroga na nacionalni ravni

   
 

 

Vpliv zdrave prehrane in gibanja na kvaliteto življenja

   
 

Analiza evropskega tedna športa

 

 

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2017/18 v okviru projekta Zdrava šola

 


Šolsko leto 2016/2017

 
 

 

Tabor učencev in mentorjev
Zdravih šol Slovenije 1. kroga

   
 

 

Obogatitveni program Zdrave šole

   
 

 

Obogatitveni program Zdrave šole

   
 

 

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2016/17 v okviru projekta Zdrava šola

 

Šolsko leto 2015/2016

 
 

 

Interesna skupina Zdrava šola

   
 

 

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2015/16 v
okviru projekta Zdrava šola

   
 

 

Zdrava šola – obogatitveni program

   
 

 

Obogatitveni program Zdrave šole

   

 

Šolsko leto 2014/2015

 

 

Poročilo o realizaciji projekta Zdrava šola

   
 

Obisk predstavnic Evropa Done na
OŠ Janka Kersnika Brdo

   
 

Analiza telesnega in gibalnega razvoja učencev in učenk
OŠ Janka Kersnika Brdo
Obogatitveni program Zdrave šole

   
 

Obogatitveni program Zdrave šole

   
 

Simbioza giba na Brdu

   
 

Simbioza giba v Blagovici

   
 

Simbioza giba v Krašnji