Starši in učenci

 

 
 

Šolski sklad

S skupnimi močmi za zadovoljne in učene otroke J!
Sredstva lahko nakažete na TRR:
01268 – 6030666877 sklic 445566 (šola)
01268 – 6030666877 sklic 778899 (vrtec)


 

Pravilniki

Pravilnik šolskega sklada zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo

Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Osnovne šole Janka Kersnika Brdo

 

Zapisniki

Zapisnik (9. 5. 2019)
Zapisnik (18. 9. 2018)
Zapisnik (30. 5. 2018)
Zapisnik (25. 4. 2018)
Zapisnik (5. 4. 2018)
Zapisnik (12. 12. 2017)
Zapisnik (26. 10. 2017)

 

Poročila

Poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018

Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017

Poročilo o delu za šolsko leto 2015/2016

         

Načrt dela

Načrt dela upravnega odbora šolskega sklada za šol. leto 2018/2019

 

Zbiranje starega papirja

Plan zbiranja odpadnega papirja za šol. leto 2018/2019

Poročilo o količini zbranega starega papirja v šol. letu 2017/2018

 

Subvencije

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore


Vloga za subvencioniranje šole v naravi ali tabora