Starši in učenci

 

 
 

Razredi in učitelji matične šole v šolskem letu 2018/2019

Učilnice (klet (K) , pritličje (P), nadstropje (N))
 

Oddelek
Učilnica

Št. učencev

Razrednik / poučuje

Sorazrednik

1. a

19

Nataša Toplak

razredni pouk, jutranje varstvo

Mateja Orehek

Mateja Orehek

vzgojiteljica, jutranje varstvo

1. b

19

Aleksandra Kolar

razredni pouk, jutranje varstvo

Nada Trček

Nada Trček

vzgojiteljica, jutranje varstvo,

podaljšano bivanje

2. a

P10

26

Tadeja Češka Klančar

razredni pouk

 Urška G. Ravnikar

2. b

P11

26

Urška Glavač Ravnikar

razredni pouk

Tadeja Češka Klančar

3. a

P7

24

Danica Juvan

razredni pouk

Tina Pergar

3. b
P6

24

Tina Pergar

razredni pouk

Danica Juvan

4. a

P5

19

Alenka Čulk

razredni pouk

Barbara Vidic Oset

4. b

P4

19

Urša Iglič

razredni pouk

Alenka Čulk

4. e

P8

18

Barbara Vidic Oset

razredni pouk

Urša Iglič

5. a

K5

20

Damijana Šter

razredni pouk

Marijana Erjavec

5. b

K1

20

Nina Gale

razredni pouk

Damijana Šter

5. e

P9

21

Marijana Erjavec

razredni pouk

Nina Gale

6. a

N1

25

Ivana Matoševič Pogačnik
geografija, angleščina,
podaljšano bivanje

Rok Mahne

6. b

N4

25

dr. Vesna Markelj
geografija, podaljšano bivanje

mag. Janja Čolić

6. c

K4

25

Aleš Nose

likovna umetnost, izb. pr. LS1, LS2, LS3,

podaljšano bivanje

Urška Jamšek

7. a

P1

25

Irena Kotnik
matematika, laborant

Tjaša Gerbec

7. b

P3

24

Damjan Kunstelj
zgodovina, podaljšano bivanje

Sevludin Halilović

8. a

N3

26

Ana Kladnik Leban
šport, izb. pr. ŠSP, IŠP,
podaljšano bivanje

Petra Hudnik

8. b

P2

25

Špela Šiftar
matematika, tehnika in tehnologija,
 izb. pr. NTE, OGL, podaljšano bivanje

Nataša Berk

9. a

N5

27

Mateja Kos Kobe

angleščina

Barbara Duralija

9. b

N7

27

Jana Kovič

slovenščina

Jak Rogel

 

Strokovni delavec Poučuje

Marjana Avbelj

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Nataša Berk

kemija, izb. pr. POK, laborant, podaljšano bivanje

Urška Boldin

šport, izb. pr. ŠSP, ŠZZ, podaljšano bivanje

Jan Stanko Černe  

šport, podaljšano bivanje

Mojca Češnjevar

matematika

mag. Janja Čolić

angleščina

Danica Dolar

slovenščina, knjižničarka

Barbara Duralija

angleščina, domovinska in državljanska kultura in etika, podaljšano bivanje

Tjaša Gerbec

tehnika in tehnologija, ROID, izb. pr. ROM, NTE

Margaret Godec

dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

Anja Gomzi

angleščina, izb. pr. N1A, NI3, N2N

Lilijana Gracar

dodatna strokovna pomoč

Sevludin Halilović

matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, OGU, OGK, laborant, podaljšano bivanje

Petra Hudnik

slovenščina, izb. pr. ŠNO, GKL

Urška Jamšek

gospodinjstvo, izb. pr. SPH, NPH, laborant, podaljšano bivanje

Jadranka Karanušić Hajdinjak

dodatna strokovna pomoč

Matej Letojne

podaljšano bivanje

Rok Mahne

dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje

Mojca Novak

razredni pouk, izb. pr. N1A, podaljšano bivanje

Irena Orehek

slovenščina, izb. pr. TEV, knjižničarka

Petra Pirš

glasbena umetnost, OPZ, MPZ, podaljšano bivanje

Lara Poljanšek

razredni pouk, podaljšano bivanje, ISP

Jak Rogel

šport, izb. pr. ŠZZ, IŠP

Ana Valič

svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč

Sonja Vavpotič

naravoslovje, biologija, laborant

Alex Wirth

fizika, izb. pr. NTE, podaljšano bivanje

Jasenka Zupančič

svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje