Starši in učenci

 

 
 

Prevoz in načrt šolskih poti

Po 56. členu Zakona o OŠ ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na prometno ogroženem področju je zagotovljen brezplačen prevoz učencev 1.–5. razreda tudi v primeru, ko je prebivališče oddaljeno manj kot 4 km od šole. O načinih prevoza se šola dogovarja s starši in lokalno skupnostjo.
Učenci razredne stopnje, ki so se s podružnične šole prešolali na Brdo, se vozijo v šolo s starši (kot je bilo dogovorjeno ob vpisu) in ne s šolskim kombijem.

 

Načrt šolskih poti


Vozni redi za šolsko leto 2018/2019

 

Arriva Kam-bus

2. - 9. razred

   

Minibus

2. - 9. razred - velja od 18. 2. 2019 dalje

Minibus in kombi

1. razred (Vrtec Medo) - velja od 18. 2. 2019

   

Kombi

Blagovica (voznik Branko Zaberložnik)

Blagovica (voznik Pavle Jošar)
 

Krašnja (voznik Janez Križman) - velja od 5. 11. 2018 dalje

   

Prevoznik Gerčar

2. - 9. razred

 

 

Pravila za varno vožnjo