Starši in učenci

 

 
 

Prehrana v šolskem letu 2019/2020
 Odjava obrokov

Odjava zajtrka in dopoldanske malice je možna vsak delovni dan do 12.00 za naslednji šolski dan. Kosilo in popoldansko malico lahko odjavite do 8.00 zjutraj za isti dan.

Odjave sporočajte: na Portal Lopolis, knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si.

V primeru, da obroka ne boste odjavili, boste plačali polno ceno obroka. Za ne odjavljene obroke plačajo polno ceno tudi učenci, ki imajo subvencionirano malico ali kosilo. Na eni položnici se obračunajo obroki od 1. do vključno 31. za pretekli mesec. Možno je plačevanje šolske prehrane preko trajnika, ki ga starši odprejo v računovodstvu šole. Položnice za plačevanje prehrane in ostalih obveznosti bodo učenci dobili v šoli. V kolikor želite prejemati račune preko elektronske pošte, vas pozivamo, da nam na e-naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si posredujete elektronski naslov starša, ki je tudi skrbnik in plačnik.

 

Prijava na občasne obroke

Če želite otroka občasno naročiti na dodatni obrok, to sporočite knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si do 8.00 zjutraj za tekoči dan.

 

 

Sprememba naročila na obroke za daljše obdobje

Sprememba obrokov preko elektronske pošte

Če želite spremeniti naročilo na obroke za vašega otroka, pošljite elektronsko pošto z vsemi podatki: ime in priimek učenca, razred in spremembo obroka, ki ga dodatno naročite oz. odjavite, ter dan odjave oz. naročila na elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si.

Organizacija prehrane

Organizatorica šolske prehrane je Urška Presečnik. Vprašanja v zvezi s prehrano naslavljate na njo oz. na njen elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si.

 

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole pridobijo podatke iz centralne evidence Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila na Center za socialno delo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.

 

 

Vrste obrokov, ki jih pripravljamo na šoli, urnik razdelitve obrokov in predvidena cena obrokov

Obrok Čas Cena
zajtrk 7.30 – 8.15 0,70 €
malica 9.55 – 10.20 0,80 €
kosilo 12.15 – 14.00 1.-2.r: 2,03 €, 3.-6.r: 2,13 €, 7.-9.r: 2,25 €
pop. malica 15.50 – 16.00

 0,85 €


Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje. Cene šolske prehrane se v primerjavi z letošnjimi cenami predvidoma ne bo spremenila.

 

Dietna prehrana

Na OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC.

O obliki diete se starši dogovorite z organizatorico prehrane. Za vsako novo šolsko leto je potrebno prinesti novo zdravniško potrdilo. Spremembe pri uvajanju hrane ali preklic diete redno sporočajte organizatorici prehrane. Pri odjavi obrokov zaradi odsotnosti otroka opozorite, da gre za odjavo dietnega obroka.