Starši in učenci

 

 
 

Knjižnica v šolskem letu 2018/2019

 

 

Šolska knjižnica je kulturni prostor, namenjen izposoji, vračanju in hranjenju knjižničnega gradiva.


Knjižničar nabavlja, računalniško obdeluje, izposoja (domov ali za potrebe pouka) in v knjižnici hrani: knjige, periodiko (revije, časopise) in neknjižno gradivo za učence in delavce šole.

 

Knjige se izposojajo na 4-ih lokacijah: na matični šoli na Brdu, na PŠ Blagovica, PŠ Krašnja in v prostorih Vrtca Medo (za 1. razred OŠ Janka Kersnika Brdo).

 

Uporabnikom knjižnice na Brdu je v knjižnici na voljo tudi računalnik (za iskanje informacij na internetu, pisanje referatov, seminarskih nalog …).

 

Urnik izposoje knjig, vodja izposoje:

Brdo: vsak dan po urniku, Danica Dolar

PŠ Blagovica: Irena Orehek

PŠ Krašnja: Danica Dolar

1. r. Brdo: Nada Trček (v Vrtcu Medo, prilagojeno učencem)

 

Urnik izposoje bo objavljen na vratih posamezne knjižnice.

 

Pravila izposoje knjig

· Rok izposoje za učence je 15 dni.
 

· Možnost rezervacije knjig
 

· Možnost podaljšanja roka izposoje (po dogovoru), razen za domače branje, kjer ni možnosti podaljšanja.
 

· Naenkrat si učenec lahko izposodi tri knjige, za uporabo pri pouku ali pred krajšimi počitnicami (jesenske, zimske, daljši prazniki) lahko tudi več (dogovor).
 

· Na knjige mora uporabnik paziti. Če jo poškoduje ali izgubi, mora plačati obrabnino ali kupiti novo.

 

Dejavnosti

· Individualno delo z bralci

 

· Knjižnično-informacijska znanja (KIZ) za učence od 1. do 9. razreda (medpredmetno povezovanje)

 

· Knjižničarski krožek (7. in 8. razred): ovijanje, pospravljanje knjig, razstave, sestavljanje knjižnih ugank, pomoč mlajšim učencem pri iskanju knjig, pisanje člankov za splet, pogovor o prebrani knjigi, obisk izbrane knjižnice ali srečanje s kulturnim ustvarjalcem

 

· Knjižni kvizi, razstave  (novitete, tematske razstave), ure pravljic

 

· Vključevanje v pouk, v prireditve in v ostale dejavnosti na šoli

 

· Vključevanje v dogodke izven šole (Bralnice pod slamnikom, projekt Rastem s knjigo…)

· Bralna značka (za učence): oblikovanje priporočilnega seznama knjig, motivacija (vzpodbujanje branja, motivacijsko gradivo, zaključne prireditve), sodelovanje z društvom Bralna značka Slovenije

 

· Sodelovanje s Knjižnico Domžale

 

· Vodenje učbeniškega sklada

 

· Poverjeništvo za nekatere mladinske revije: : Cicido, Ciciban, Cicizabavnik, Moj planet, Pil, Gea, National Geographic Junior

 

· Objava knjižničnih dejavnosti in novitet po šolskem radiu in na spletni strani šole

 

Učbeniški sklad (v besedilu oznaka US)

 

Vodita ga skrbnici Danica Dolar (Brdo, PŠ Krašnja) in Irena Orehek (PŠ Blagovica), v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Učbeniške komplete ali učna gradiva si lahko iz US brezplačno izposojajo vsi učenci. Stroške nakupov učbenikov šoli povrne Ministrstvo za šolstvo. Učbenike za novo šolsko leto dobijo naročniki konec minulega šolskega leta ali ob začetku pouka v novem šolskem letu.