Starši in učenci

 

 
 

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019

 

Vse interesne dejavnosti, ki jih izvaja šola, začnejo z delom 1. 10. 2018 po urniku.

 

Seznam interesnih dejavnosti za matično šolo

 

 

Interesna dej.

Razred

Dan

Ura

Mentor

Ang. bralna značka

3.–5. r.

PON

predura

Anja Gomzi

6. r.

PET

predura

Barbara Duralija

7.–9. r.

po dogovoru

Barbara Duralija

Angleški krožek 6 6. r. PON predura Mateja Kos Kobe
Angleški krožek 7

7. r. po dogovoru Mateja Kos Kobe

Badminton

8.–9. r.

PET

predura

Jan Stanko Černe

Bralna značka

1. a

po dogovoru

N. Toplak
M. Orehek

1. b

po dogovoru

A. Kolar
N. Trček

2. a

PET

predura

T. Češka Klančar

2. b

SRE

predura

U. Glavač Ravnikar

3. a

TOR

predura

Danica Juvan

3. b

ČET

predura

Tina Pergar

4. a

TOR

predura

Alenka Čulk

4. b

po dogovoru

Urša Iglič

4. e

po dogovoru

B. Vidic Oset

5. a

po dogovoru

Damijana Šter

5. b

PON

predura

Nina Gale

5. e

ČET

predura

Marijana Erjavec

6.-9. r.

PON (B teden)
ČET (A teden)

6. ura

Danica Dolar

6.-9. r.

PON (B teden)

predura

Petra Hudnik

6.-9. r.

PET

predura

Jana Kovič

6.-9. r.

PON

predura

Irena Orehek

Dodatni pouk iz angleščine

8. r.

PON

6. ura

mag. Janja Čolić

9. r.

TOR

predura

mag. Janja Čolić

Dodatni pouk iz slovenščine

6. r.

TOR

predura

Petra Hudnik

7. r.

PON

predura

Petra HUdnik

8.–9. r.

ČET

predura

Irena Orehek

Dramski krožek

4.–6. r.

ČET

predura

Alenka Čulk

Družabne igre

1. r.

SRE

5. ura

Nataša Toplak

3.–5. r.

ČET

predura

Nina Gale

Fizika (priprava na tekmovanje)

8.–9. r.

po dogovoru

Alex Wirth

Geografski krožek (priprava na tekmovanje) 6.–9. r. po dogovoru Erik Logar

Glasbene urice

1. r.

SRE

5. ura

Mateja Orehek

Kemija (priprava na tekmovanje)

8.–9. r.

po dogovoru

Nataša Berk

Klekljanje

7.–9. r.

SRE

predura

Petra Hudnik

Knjižničarski krožek

7.–8. r.

po dogovoru

Danica Dolar

Košarka – mešano


2.–3. r TOR 14.00–14.45 KK Helios

Gašper Papež

4.–6. r

TOR

14.45–15.30

PET 14.00–15.00

7.–9. r.

TOR

15.30–16.30

PET 15.00–16.00

Likovni krožek

1. r.

SRE

5. ura

Aleksandra Kolar

2. r.

PON                      

predura

Danica Juvan

Likovno ustvarjanje 6.–9. r. PON, B teden predura Aleš Nose
Logika (priprava na tekmovanje) 3.–9. r. po dogovoru Špela Šiftar

Matematični krožek 6

6. r.

ČET

6. ura

Mojca Češnjevar

Matematični krožek 7

7. r.

ČET

6. ura

Irena Kotnik

Mladinski zbor Ciklamen 6.–9. r. PON predura Maja Srebočan
ČET 6. in 7. ura
Nogomet 2.–9. r. PON 15.00–16.00 Tilen Strmšek
2.–9. r. ČET 15.00–16.30

Otroški pevski
zbor Cicibani

2.–4. r.

ČET

5. ura

Maja Srebočan

Otroški pevski zbor Kresničke

4.–5. r.  in učenci, ki opravijo avdicijo

SRE

predura

Maja Srebočan

ČET

predura

Pravljični krožek 1. r. SRE 5. ura Nada Trček
2.–3. r. SRE predura Tina Pergar

Priprava na tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije

8.–9. r.

PON, A teden

6. ura

Nataša Berk

Priprava na tekmovanje za Proteusovo priznanje iz znanja biologije

8.–9. r.

po dogovoru

Sonja Vavpotič

Priprava turistične naloge

8.–9. r.

po dogovoru

Tjaša Gerbec

Računalniški krožek

2.–3. r. (skupina 1) SRE 15.00-15.45 Boštjan Štrukelj
3.–4. r. (skupina 2) SRE 15.50-16.35
5.–6. r. (skupina 3) SRE 16.35-17.20

Razvedrilna matematika (priprava na tekmovanje)

3.–9. r. po dogovoru v juniju Mojca Češnjevar

Ročnodelski krožek

6. r.

po dogovoru

Društvo upokojencev Lukovica

Samopodoba

3. r.

SRE

predura

Danica Juvan

Turistični krožek

6.–9. r.

SRE

predura

Jana Kovič

Učinkovito učenje

2. r.

ČET

predura

Margaret Godec

Učinkovito učenje

3. r.

PET

predura

Margaret Godec

Vesela šola

4.–5. r.

TOR

predura

Nina Gale

Zabavna matematika

3. r.

ČET

predura

Danica Juvan

Zgodovinski krožek

8.–9. r.

TOR

6. ura

Damjan Kunstelj

 

Interesne dejavnosti, ki jih delno ali v celoti plačajo starši

 

Interesna dej.

Razred

Dan

Ura

Mentor

Karate

2.–5. r. (dečki in deklice)

TOR

17.00 - 17.45

Karate klub Domžale
(Pia Pajk)

2.–5. r.(mala šola karateja) ČET

17.00 - 17.45

2.–5. r. (dečki in deklice) ČET 17.45 - 18.30

Karate Divjak

2.–5. r.

PON

14.00–15.00

Franc Divjak

Mala šola Juda

2.–5. r.

PON

14.00–15.00

Miha Košak

Plesna šola Miki

2.–5. r.

SRE

14.00–15.00

Špela Rozman

Ritmična gimnastika

1. r.

TOR

14.30–15.30

Petra Kamenšek

Ritmična gimnastika (začetnice)

2.–9. r.

TOR

ČET

16.00–17.00

Ritmična gimnastika (nadaljevalna in tekmovalna skupina)

2.–9. r.

TOR

ČET

16.30–19.00

Slikarska šola Blaža Slaparja

2.–9. r.

ČET

14.00–15.30

Blaž Slapar

Sokol Bežigrad športna gimnastika

2.–5. r.

ČET

14.00–15.00

Jure Kern

Sovice navijaška skupina 2.–4. r. PET 15.00–16.00 Simona Razdrtič
5.–9. r. TOR 15.00–16.00
PET 16.10–17.10
Zumba 1.–9. r. PON 17.00–18.00 Gloria Jamšek