Aktualno

 

 
 

Koledar ocenjevanja znanja v šolskem letu 2019/2020
 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli