Podružnična šola Blagovica

 

 
 

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
 

Razred

Predstavnik

E-naslov predstavnika

Namestnik

E-naslov namestnika

1. d

Monika Cerar
monikag.cerar@gmail.com

Ani Čerin

ani.cerin@gmail.com

2. d

Sara Kokalj sara_kokalj@outlook.com

Frančiška Omerza
franciskaomerzo@gmail.com

3. d

Nataša Florjančič natasa.florjancic@gmail.com

Povše Brigita
brigita.povse@siol.net

4. d

Razpotnik Šum Brigita razpotnikbrigita@gmail.com

Mojca Zalaznik
verbanecm@gmail.com

5. d

Maja Medič
medicmaja6@gmail.com
Janko Rokavec
kristjan.rokavec@gmail.com