Podružnična šola Blagovica

 

 
 

Razredi in učitelji v šolskem letu 2018/2019

 

Razred

Št. uč.

Razrednik / poučuje

Sorazrednik

1. d

22

Neža Resnik
razredni pouk, jutranje varstvo

Alenka Perhavec

Mateja Orehek
vzgojiteljica

2. d

19

Mojca Sušec
razredni pouk, podaljšano bivanje

Tina Omahna

3. d

16

Marija Demšar
razredni pouk, podaljšano bivanje

Staša Berkopec

4. d

17

Janja Bitenc
razredni pouk, jutranje varstvo,  podaljšano bivanje

Mojca Sušec

5. d

11

Staša Berkopec
razredni pouk, jutranje varstvo

Marija Demšar

 

Strokovni delavec Poučuje

Barbara Duralija

angleščina, izb. pr. N1A, podaljšano bivanje

Tjaša Gerbec

izb. pr. NTE, ROID

Milena Iglič

razredni pouk

Shbela Lotus

dodatna strokovna pomoč

Jasna Klančišar

svetovalno delo, podaljšano bivanje

Alenka Perhavec

šport, podaljšano bivanje

Petra Pirš

otroški pevski zbor

Lara Poljanšek

podaljšano bivanje, ISP