Podružnična šola Blagovica

 

 
 

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2018/2019

 

Vse interesne dejavnosti, ki jih izvaja šola, začnejo z delom 1. 10. 2018 po urniku.

Interesne dejavnosti, ki so v tabeli prečrtane, se ne bodo izvajale, ker se je zanje prijavilo premalo učencev.

 

 

 

 

Interesna dejavnost

Razred

Dan

Ura

Mentor

101 igra

3.–5. r.

ČET

predura

Tina Omahna

Angleška bralna značka

3.–5. r.

SRE

predura

Barbara Duralija

Bralna značka

1. d

ČET

5.ura

Neža Resnik

2. d

PET

predura

Mojca Sušec

3. d

po dogovoru

Marija Demšar

4. d

PET

5. ura

Tina Omahna

5. d

po dogovoru

Staša Berkopec

Dobrodelni krožek 1.–5. r. SRE
A teden
predura Jasna Klančišar

Dramski krožek

1.–5. r.

po dogovoru

Marija Demšar
Alenka Perhavec

Igre 1. d ČET predura Neža Resnik
Košarka 1.–5. r. TOR 14.00-16.00 Košarkarski klub Helios
Likovni krožek 1.–5. r. TOR predura Marija Demšar

Mala odbojka

3.–5. r.

PON
A teden

6. ura

Alenka Perhavec

Otroški pevski zbor Zvezdice

1.–5. r.

SRE

6. ura

Maja Srebočan

Planinski krožek

1.–5. r.

TOR
A teden

predura

Jasna Klančišar

Ples 1.–3. r. TOR predura Staša Berkopec
4.–5. r. PON predura
Socialne in medvrstniške igre

1.–5. r.

PON
A teden
predura Mojca Katarina Papler (Jasna Klančišar)

Šiviljski krožek

1.–5. r.

po dogovoru

Marija Demšar

Športne igre

2.–3. r.

PET predura Mojca Sušec

Vesela ruščina

4.–5. r.

SRE

predura

Staša Berkopec

 

 

Interesne dejavnosti, ki jih delno ali v celoti plačajo starši

  

Interesna dejavnost

Razred

Dan

Ura

Mentor

Gimnastika 1.–5. r. ČET 13.10-14.10 ŠD Sokol
Miki plesna šola 1.–5. r. PET 13.10–13.55 Plesna šola Miki

Ritmična gimnastika Bleščica

1.–5. r.

PON
SRE

16.00–17.00

Petra Kamenšek