Podružnična šola Blagovica

 

 
 

Govorilne ure v šolskem letu 2018/2019
 

Skupne govorilne ure bodo potekale vsako tretjo sredo v mesecu (od oktobra do maja) od 16:00 do 18:00.

 

Individualne govorilne ure v dopoldanskem času bodo imeli učitelji po razporedu, ki ga najdete v spodnji tabeli. Dopoldanske govorilne ure bodo potekale enkrat na mesec, in sicer  v tednu, ko bodo potekale popoldanske govorilne ure.

 

Razpored individualnih govorilnih

Predviden čas za posamezni razgovor je največ 15 minut. Za daljše individualne razgovore se dogovorite z učiteljem.

 

Priimek in ime

Dan

Ura

Staša Berkopec

torek

4. ura

Marija Demšar

sreda

2. ura

Barbara Duralija

četrtek

2. ura (Brdo)

Tjaša Gerbec

sreda

4. ura (Brdo)

Milena Iglič

torek

4. ura (Krašnja)

Jasna Klančišar

sreda

2. ura

Shbela Lotus

četrtek

3. ura

Janja Bitenc

torek

4. ura

Mateja Orehek

petek

5. ura
(Blagovica)

Petra Pirš

petek

3. ura (Brdo)

Alenka Prehavec

sreda

4. ura

Neža Resnik

ponedeljek

5. ura

Mojca Sušec

ponedeljek

3. ura

 

 

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2018/2019

Roditeljski sestanki za starše učencev Podružnične šole Blagovica bodo potekali po spodnjem razporedu:

 

 

Razred

1. rod. sestanek

2. rod. sestanek

1. d

sreda, 29. 8. 2018, ob 18.00

sreda, 13. 2. 2019, ob 16.30

2. d

torek, 11. 9. 2018, ob 16.30

torek, 5. 2. 2019, ob 16.30

3. d

torek, 11. 9. 2018, ob 18.00

sreda, 13. 2. 2019, ob 18.00

4. d

sreda, 12. 9. 2018, ob 16.30

sreda, 6. 2. 2019, ob 16.30

5. d

sreda, 12. 9. 2018, ob 18.00

torek, 5. 2. 2019, ob 18.00

 

 

Ostali roditeljski sestanki bodo potekali po potrebi in jih bodo sklicali razredniki posameznih razredov, svetovalna služba ali ravnateljica.