Podružnična šola Krašnja

 

 
 

Predstavniki Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019
 

Razred

Predstavnik

E-naslov predstavnika

Namestnik

E-naslov namestnika

1. c

Kos Urška
ursa.kos@gmail.com

Franja Močnik Drobne
franja.mocnik@gmail.com

2. c

Andrej Juteršek
info@zagarstvo-mizarstvo.si

Romana Močnik  Žavbi romana.mz62@gmail.com

3. c

Romana Močnik Žavbi romana.mz62@gmail.com Andrej Juteršek
info@zagarstvo-mizarstvo.si

4. c

Martina Lipovšek
martina. lipovsek@gmail.com

Martina Lipovšek
martina. lipovsek@gmail.com

5. c

Sabina Posar Budimlić
sabina.budimlic@gmail.com

Sabina Posar Budimlić
sabina.budimlic@gmail.com