Podružnična šola Krašnja

 

 
 

Razredi in učitelji v šolskem letu 2018/2019
 

Razred

Št. uč.

Razrednik / poučuje

Sorazrednik

1. c

16

Tanja Krevs
razredni pouk, jutranje varstvo

Sergeja Kosec

Sergeja Kosec

vzgojiteljica, podaljšano bivanje

2. c

3. c

8

9

Katarina Bergant
razredni pouk

Helena Urbanija

4. c

5. c

7

11

Helena Urbanija
razredni pouk, jutranje varstvo

Katarina Bergant

 

Strokovni delavec Poučuje

Tjaša Gerbec

izb. pr. NTE, ROID

Anja Gomzi

angleščina, izb. pr. N1A

Milena Iglič

razredni pouk, podaljšano bivanje

Shbela Lotus

dodatna strokovna pomoč

Jasna Klančišar  

svetovalno delo, jutranje varstvo

Alenka Perhavec

šport

Petra Pirš

otroški pevski zbor